Suunnittelu Kunnari

Turvaa ja taloudellisuutta rakennesuunnitteluun

Kun arkkitehtuuri on määrittänyt tilan, sijainnin ja muodon on rakennesuunnittelun vuoro. On ratkaistava miten muoto saa rakenteensa puusta, betonista tai teräksestä, jonka muotonsa säilyttäen on kannettava kuormaa, kestettävä tulta, jäätä ja aikaa, eristettävä vettä, ilmaa, lämpöä ja ääntä, vangittava katseita tai pysyttävä huomaamattomana. Suunnittelu Kunnari tarjoaa kaiken tämän turvallisesti ja taloudellisesti.

 

Rakennesuunnittelu mielletään useasti vain kuormia kantaviin rakenteisiin vaikka tosiasiassa sen sovellukset ovat läsnä rakenteissa maakuopasta taulukoukkuun ja kaikessa siltä väliltä. Merkittävä osa rakennesuunnittelua onkin materiaalitietämystä, eri materiaalien sijoittamista oikeaan paikkaa ja liittämistä toisiinsa niiden ominaisuudet tuntien. Rakennesuunnittelulla on sijansa kaikkialla missä luonnonvoimat vaikuttavat materiaaleihin tai niiden vaikutukselta on suojauduttava.

 

Suunnittelu Kunnari tarjoaa rakennesuunnittelupalvelua:

  • Pientalorakentajille kokonaisvaltaista rakennesuunnittelua; perustukset, tukimuurit, kantavat runkorakenteet, veden- ja lämmöneristysratkaisut, radon- ja palosuojaus, yms.
  • Rakennusliikkeille ja rakennusosateollisuudelle; valmisosasuunnittelua betoni- ja teräselementteihin, rakennesuunnittelua ja mitoitusta teräs-, betoni- ja puurakenteisiin, palokatkosuunnittelua, yms.
  • Suunnittelutoimistoille; monipuolista rakennesuunnittelua alihankintana sekä projektijohtoa suunnitteluun.

 

Korjausrakennesuunnittelu on suunnittelua, jossa lähtötiedot ovat selvitystyön takana ja reunaehdot määrittyvät olemassa olevasta. Suunnittelussa on siedettävä epävarmuutta ja ratkaisuissa on varauduttava muutoksiin – kokemus ja luovuus auttavat kun vakioratkaisut eivät ole käytettävissä. Rakentamistapojen tietämys, materiaalituntemus ja erityisesti rakennusfysiikan ymmärrys ovat perusta laadukkaalle korjausrakennesuunnittelulle.

 

Suunnittelu Kunnari Oy tarjoaa vahvaa osaamista korjausrakennesuunnittelusta mm. seuraavasti;

  • Pientalokiinteistöille kattavasti; peruskorjaussuunnittelua, laajennukset, kosteusvauriokorjaukset, ullakkomuutokset, julkisivu- ja vesikattokorjaukset, salaojakorjaukset, yms.
  • Osakehuoneiston omistajille; tila- ja käyttötarkoituksen muutokset, huoneistojen yhdistämiset, huoneistosaunat, märkätilakorjaukset, yms.
  • Kiinteistö- ja taloyhtiöille laaja-alaisesti; korjattavuusselvitykset, julkisivu- ja vesikattokorjaukset, parvekekorjaukset, parvekkeiden uusimiset tai uudet parvekkeet, rungon ulkopuoliset hissitornit, ullakkorakentaminen, kattomuutokset, linjasaneerauksen rakenne- ja palokatkosuunnittelu, lisäkerrokset, yms.
  • Suunnittelutoimistoille; monipuolista korjausrakennesuunnittelua alihankintana sekä projektijohtoa korjaussuunnitteluun.