Suunnittelu Kunnari

Asiantuntemusta pientalohankeisiin

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on lakiin kirjattu huolehtimisvelvollisuus – on huolehdittava siitä, että suunnittelu ja toteutus tehdään säännösten, määräysten ja luvan mukaisesti. Velvollisuuden täyttämiseksi asiantuntemus on hankittava sopimuksin.

 

Teknistyneiden rakenteiden, alati laajentuvan materiaalivalikoiman sekä tiukentuneiden laatu- ja energiamääräysten takia asiantuntemuksen tarve pientalohankkeessa on lisääntynyt siinä määrin, että osaavinkin tarvitsee apua rakennushankkeessa.

 

Laajimmissakin toimitussopimuksissa hankkeeseen ryhtyvä yleensä tarvitsee avukseen vähintään pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan asiantuntemuksen; pääsuunnittelijan vastaamaan suunnittelun kokonaisuudesta ja vastaavan työnjohtajan työn suorittamisen kokonaisuudesta. Lisäksi huolehdittavaksi jäävät tontti, luvat, liittymät ja vakuutukset.

 

Suunnittelu Kunnari Oy tarjoaa osaamista sekä suunnittelun että työsuoritusten kokonaisuuksien hallintaan vankalla ja laaja-alaisella asiantuntemuksella.

 

Pientalon suunnitteluun osallistuvat yleensä seuraavat suunnittelijat;

  • Pääsuunnittelija
  • Rakennussuunnittelija
  • Rakennesuunnittelija
  • Vesi- ja viemärisuunnittelija
  • Ilmanvaihtosuunnittelija
  • Sähkösuunnittelija

 

Pientalon rakentamiseen liittyvät yleensä seuraavat vastuulliset toimijat;

  • Vastaava työnjohtaja
  • Kiinteistön vesi- ja viemärilaiteiden asennuksesta vastaava (kvv)
  • Ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta vastaava (iv)
  • Sähkötöiden vastuullinen suorittaja.